Mezinárodní konference


Konference TRANSPORT je mezinárodní akcí zaměřenou na dopravní infrastrukturu Moravskoslezského kraje, včetně přesahu do sousedních regionů na Slovensku i v Polsku.

Konference TRANSPORT je místem prezentace priorit Moravskoslezského kraje v oblasti výstavby a modernizace dopravní infrastruktury a její návaznosti na hlavní evropskou dopravní síť.

DOPRAVNÍ KORIDOR BALT - JADRAN