ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Ochrana proti spamu:
Slovy jedna mínus jedna rovná se
číslo účtu / kód banky

Účastnický poplatek ve výši 2 662,- Kč byl poukázán dne (členská organizace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z.s. 1 936,- Kč) na účet: Komerční banka Ostrava, č.ú. 25805761/0100 (var. symbol 202) IČ: 00576310, DIČ: CZ00576310, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z.s..

DOPRAVNÍ KORIDOR BALT - JADRAN